Kontakt

NoKo sekretariatet:

Maarit Westerén

Nordisk Kommitté / Förbundet Hem och Skola
Nylandsgatan 17 D
FI-00120 Helsingfors
FINLAND

Kansliet: + 358 (0)9-565 77 70
Mobil: +358 (0)50-305 59 49

E-mail: noko@hemochskola.fi