Protokoll

Protokoll 30.10 2017, Helsingfors, Finland.

Protokoll 23.3 2017, Köpenhamn, Danmark.

Protokoll 16.9 2016, Solna, Sverige.

Protokoll 3.3 2016, Oslo, Norge.

Protokoll 17.9 2015, Reykjavik, Island.

På skollunch i Hoplaxskolan i Helsingfors 30.10 2017.

 

Isländske undervisningsministern Illugi Gunnarsson (i mitten) flankeras  av deltagarna i NoKo-mötet i Reykjavik 17.9 2015.

Protokoll 5-6.3.2015, Stockholm, Sverige