Protokoll

Protokoll 24.9 2019. Oslo, Norge.

Protokoll 4.4 2019, Solna, Sverige

Protokoll 14.9 2018. Gardermoen, Norge.

Protokoll 19.3 2018, Reykjavik, Island

Protokoll 30.10 2017, Helsingfors, Finland.

Protokoll 23.3 2017, Köpenhamn, Danmark.

Protokoll 16.9 2016, Solna, Sverige.

Protokoll 3.3 2016, Oslo, Norge.

Protokoll 17.9 2015, Reykjavik, Island.

På skollunch i Hoplaxskolan i Helsingfors 30.10 2017.

 

Isländske undervisningsministern Illugi Gunnarsson (i mitten) flankeras  av deltagarna i NoKo-mötet i Reykjavik 17.9 2015.

Protokoll 5-6.3.2015, Stockholm, Sverige