NoKo-möte i Reykjavik, Island sö 18 - ti 20 mars 2018

 

Presentationerna vi fick ta del av på Island kommer att laddas upp här:

Skólastjóri Lars Imsland, Hraunvallaskóli i Hafnarfjörður kommune.

Det islandske model - fremskridt i forebyggelse,  Margrét Lilja Guðmundsdóttir fra Forskning og analyse (Rannsóknir og greining - The Centre for Social Research and Analysis (ICSRA))

Forebyggelse i Reykjavík kommune - Soffía Pálsdóttir, kontor direktør for fritid hos skole- og fritidskontoret Materialet på isländska som Soffia presenterade: FRÍSTUNDAKORT

Uddannelsespolitik i Reykjavík / Reykjavík City Education Policy - Guðrún Edda Bentsdóttir, Reykjavík skole- og fritidskontor

 

Mötet i Helsingfors, Finland, må 30-ti 31.10.2017

I solskenet utanför Hoplaxskolan i Helsingfors 30.10 2017. Från vänster: Mette With Hagensen, Anders Adlercreutz, Micaela Romantschuk, Gro Hexeberg Dahl, Sara Nergúi, Gunn Iren Müller, Maarit Westerén och Mildrid á Lógv.

 

Viceordförande Mildrid á Lógv från Foreldrafelagið Heim og Skúli på Färöarna presenterade deras verksamhet.

Presentation över Finlands Föräldraförbund - Suomen Vanhempainliitto av verksamhetsledare Ulla Siimes.

Verksamhetsledare Micaela Romantschuk från Hem och Skola presenterar den nya läroplanen i den finländska grundskolan och hur Hem och Skola som organisation kommunicerat med föräldrar och skolor om den.

Rektor Mia Förars-Pöytäniemis presentation över Hoplaxskolan i Helsingfors.

 

 

 

Möte i Köpenhamn, Danmark to 23- fre 24.3 2017 för ordförande och verksamhetsledare

Tema: Arbejdet mod mobning 

Lektor og mobbeforsker Helle Rabøl Hansen om forebyggelse af mobning og indgriben over for mobning. Se denne video, som Helle Rabøl Hansen har været med til at lave, inden møde (hvis du tør...).

Helle Rabøl Hansens presentation.

Landene præsenterer, hvordan der arbejdes med mobning i deres land.

Material från:

Deltagarna i Nordisk Kommittés möte i Köpenhamn 23.3 2017

 

Skolebesøg på Sophienborgskolen i Hillerød, der arbejder professionelt med mobning, har en høj trivsel blandt eleverne, lav mobning og høj forældretilfredshed. Se artikel her.

 

 

Presentationer från NoKo-konferensen 16-17.9 2016 i Solna, Sverige.

Tack till Föräldraalliansen Sverige och dess ordförande Linda Eriksson som stod värd för konferensen!

Samtliga bilder: Steven Lowenrud

 

Professor Thomas Nordahls presentation under NoKo-konferensen 16.9.2016. NoKo Thomas Nordahl 160916

 

Notera: Professor Kennert Orlenius presentation skickas per e-post till mötesdeltagarna.

Här kommer också presentationer från workshops att laddas upp ifall workshop-ledaren så önskar.

Islands workshop: SAFT media project - children's online safety and what parents can do. Hrefna Sigurjónsdóttir and Sólveig Karlsdottir from Heimili og skóli, Iceland. Presentation 170916 + bilaga + film Er Lalli heima

Islands presentation 160916 om isländska skolväsendet.

Danmarks workshop: "Familieaktiviteter til gavn for barnets læring, barnets motivation og forældrenes opbakning til barnets skole. Hvad er praksis i de nordiske lande?" Morten Kruse från Skole og Forældre, Danmark. Presentationen och sammanställning av resultaten 170916

Norges workshop: Oppsummering Workshop Alle skal med 170916. Hvordan får vi invandrerbarnas minoritetsspråklige foreldre med i samarbeidet med skolan? Gunn Iren Müller og Gro Hexeberg Dahl fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen FUG, Norge