Att förstå varandra i Norden

- språkråd till nordbor i nordiskt samarbete

Bildlänken till vänster går till en publikation med goda råd om att samarbeta över språkgränserna i Norden. Innehåller bl.a. en dansk-norsk - svensk ordlista på s.40-.

Utgiven av Nordiska ministerrådet och Kulturkontakt Nord i Finland.


Ben är undervisningsmaterial i Hoplaxskolan i Helsingfors som NoKo bekantade sig med hösten 2017.