Till media

PRESSMEDDELANDE 15.11 2017

 

Det nordiska föräldrasamarbetet välkomnar Färöarna

Nordisk Kommitté NoKo är ett samarbetsnätverk för föräldraorganisationer i de nordiska länderna som nu stärkts med Heim & Skúli på Färöarna. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter om hur man kan utveckla samarbetet mellan föräldrar och skolan i våra respektive länder. Då likheterna är stora i skolorna i Norden är det givande att utväxla idéer och tankar med andra föräldraorganisationer, säger Jóngerð Martinsdóttir Nielsen från färiska Foreldrafelagið Heim og Skúli.

I det självstyrande öriket Färöarna finns det ungefär 50 000 invånare, varav ungefär 7 000 är barn som går i grundskolan. Färiska föräldrar har varit organiserade i Foreldrafelagið Heim & Skúli sedan 2006. Verksamheten drivs av en styrelse och organisationen har ingen anställd personal, men får ett årligt ekonomiskt stöd från det färiska kulturministeriet.

Nordisk Kommitté NoKo välkomnar varmt färingarna med i samarbete, säger Gunn Iren Müller från norska Foreldreutvalget for grunnopplæringen som är ordförande för NoKo. - Det kommer att bli givande att få ta del av ett mindre örikes perspektiv och erfarenheter i skolfrågor. Gunn Iren Müller hoppas att föräldrar från Färöarna har möjlighet att aktivt delta i NoKo:s nordiska föräldrakonferens som kommer att arrangeras i september 2018 i Norge.

 

Mera information ger:

Ordförande för Foreldrafelagið Heim og Skúli  Jóngerð Martinsdóttir Nielsen, jongerd-nielsen@kallnet.fo, Tfn (+298) 72 45 76, heimogskuli.fo

 

NoKos ordförande Gunn Iren Müller e-post: gim@fug.no eller tfn (+47) 415 65 878 nordiskkomite.org


PRESSMEDDELANDE 19.9.2016

Nordisk Kommitté för skolbarns föräldrar:

Mångfald och individualisering teman för norsk ordförande


 ”Eleverna i skolorna i de nordiska länderna är mera heterogena än tidigare. Det gäller inte endast flyktingbarn och nyanlända, utan också allt fler inkluderade barn som är i behov av specialundervisning. I en vanlig klass kan det finnas elever med särbegåvning som också de behöver bli beaktade och sedda. Det gäller för skolan och oss föräldrar att se och kunna stödja varje barns inlärningspotential”. säger Gunn Iren Müller som är nyutsedd ordförande för det nordiska föräldrasamarbetet.

Gunn Iren Müller verkar som ordförande i norska FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen, som har ordförandeskapet för det nordiska föräldrasamarbetet under de kommande två åren. De nordiska föräldraorganisationerna samarbetar inom nätverket Nordisk Kommitté- NoKo.

NoKo samlades i 16-17.9 till en föräldrakonferens i Solna, Stockholm. Temat för konferensen var ”Samverkan och inflytande mellan skola och hem”.  FUGs ordförande Gunn Iren Müller lyfter upp det värdefulla med att nordiska föräldraorganisationer lär sig av varandras erfarenheter och har möjlighet att utbyta idéer om samarbete mellan skola och hem.


FUGs ordförande Gunn Iren Müller e-post: gim@fug.no eller tfn (+47) 415 65 878