Skolan i Norden

Utbildningssystemen i Norden har flera likheter och gemensamma utmaningar. Det finns sammanställningar över skolan i de nordiska länderna på webbplatser där det  nordiska samarbetet presenteras, t.ex. norden.org.

Ett exempel på nordiskt samarbete inom utbildning och forskning är Nordic Forum - Fyrtornet, "The Nordic Lighthouse Project" 2015-2017. Syftet med det är att föra ut vetenskapliga rön inom utbildning till dem som arbetar med den i praktiken.

 

 

 

 

 

 

NoKo:s medlemsorganisationer sammanställde 2015 en schematisk jämförelse av den grundläggande utbildningen i de nordiska länderna  som ett internt arbetsredskap.

Frågor som tas upp är:

  • Föräldrar i lagstiftningen
  • Föräldrar i lärarutbildningen
  • Lärarutbildningens längd
  • Lagstiftningen gällande mobbning
  • Föräldrarna i förhållande till elevernas inlärning
  • Inklusion
  • Antal timmar i skolan
  • Ministeriet som ansvarar för den grundläggande utbildningen

Sammenligninger af grundskoleforhold i de Nordiske lande. Medlemsländernas svar är indelade i två olika dokument (i word):

Danmark, Island och Sverige 2015

Norge och Finland 2015