Skolan i Norden

Utbildningssystemen i Norden har flera likheter och gemensamma utmaningar. Det finns webbplatser där de nordiska samhällen och samarbetet presenteras, t.ex. norden.org.

Ett exempel på nordiskt samarbete inom utbildning och forskning är Nordic Forum - Fyrtornet, "The Nordic Lighthouse Project" 2015-2017. Syftet med det är att föra ut vetenskapliga rön inom utbildning till dem som arbetar med den i praktiken.

 

 

 

 

 

 

NoKo:s medlemsorganisationer sammanställde 2015 en schematisk jämförelse av den grundläggande utbildningen i de nordiska länderna  som ett internt arbetsredskap.

Frågor som tas upp är:

  • Föräldrar i lagstiftningen
  • Föräldrar i lärarutbildningen
  • Lärarutbildningens längd
  • Lagstiftningen gällande mobbning
  • Föräldrarna i förhållande till elevernas inlärning
  • Inklusion
  • Antal timmar i skolan
  • Ministeriet som ansvarar för den grundläggande utbildningen

Sammenligninger af grundskoleforhold i de Nordiske lande. Medlemsländernas svar är indelade i två olika dokument (i word):

Danmark, Island och Sverige 2015

Norge och Finland 2015