NoKo:s styrgrupp träffas 2021:

NoKo styrgrupp har sitt följande Zoom-möte fredagen den 17 september 2021 kl.10 isländsk tid, kl.11 färisk tid, kl.12 dansk/svensk/norsk tid, kl.13 finsk tid.

 

NoKos föräldrakonferens på Island 16-18.9.2022

Nokos styrgrupp har fattat beslut om att föräldrakonferensen "Samarbete mellan föräldrar och skolan - ett nordiskt perspektiv" skjuts upp till hösten 2022. Konferensen arrangeras på Hótel Örk i Hveragerði på Island 16-18 september 2022.

OBS! Här hittas materialet från tidigare möten och konferenser.