Nordisk Kommitté – NoKo konferens 14-15 september 2018 i Gardermoen, Norge.

”Mangfold og tilpasning”

I samverkan med skolan och föräldrar

Anmälan sker via länken nedan:

 

När? Fredagen den 14 – lördagen den 15 september 2018.
Var? Konferensen hålls på Best Western Airport Hotell i anslutning till flygplatsen Gardermoen nära Oslo.
Hur hitta? Skyttelbuss S33 trafikerar från flygplatsen var 20:nde minut. Priset är 70 NOK för en enkelresa.
Språk: Konferensens språk är skandinaviska. Vissa programpunkter hålls på engelska. De är markerade (*

Program in English

 

Fredagen den 14 september

kl.10  NoKo:s ordförande Gunn Iren Müller från Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG (Norge) hälsar välkommen

kl.10.30-11.30 Styrka, glädje, medkänsla. – Lär dig som förälder att se ditt barns styrkor med ansats i positiv psykologi, neuropsykolog, forskningsledare Åse Fagerlund, Folkhälsan i Finland.

kl.11.30-12.30 Lunch

kl. 12.30-14.00 Arbete i smågrupper med temat positiv psykologi.

(kl.11.30-14.00 NoKo-möte för ordförande/sekretariatschefer i skilt kabinett)

kl.14.15-15.30 ”Hur stöda elever med hög inlärningspotential?” Utbildningschef Jan Sivert Jøsendahl, Drammen kommun i Norge.

Kaffe + pausprogram, Danmark

16.00-17.15 ”Caring in Chaos” – A Danish Parent Training Programme. Anna Furbo Rewitz, Development Consultant at the Danish ADHD Association. (*

kl.19.00 Middag

*******************************

Lördagen den 15 september

kl.9 Godmorgon - isländskt program (*

kl.9.15-10.30 “Towards Equity in Family Engagement. More is Needed than a Good Policy” Áine Lynch Verksamhetsledare vid National Parents Council, Irland.(*

Kaffepaus

kl.11-12.15 Foreldrenes betydning for å lykkes med et godt skolemiljø for elever med flerspråklig bakgrunn

Sigrun Aamodt, Senterleder, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO

kl.12.15-13 Lunch

kl.13.30-14.30 Parallella workshops :

a) Samverkan med föräldrar med ett annat språk och kultur, Anneli Nuanes och Gabriella Mattson, Föräldraalliansen, Sverige.

b) Lær med familjen, Mette With Hagensen och Morten Kruse, Skole og Forældre, Danmark.

c) The Islandic Model for prevention of substance abuse among teens, Hrefna Sigurjónsdóttir, Heimili og skóli, Island (*

Pausprogram

kl.14.30-15.00 Konferensen slutord, ordförandeskapet i Nordisk Kommitté överförs till Heimili og skòli - landssamtök foreldra, Island

kl.15.00 Kaffe + Avfärd

*************************************

 

Pris: NoKos medlemsorganisationer har förskotterat konferensavgiften. Ifall du är aktiv i en av våra medlemsföreningar så hör dig för med dem om du kan ingå i deras kvot. För övriga konferensdeltagare är avgiften 300 euro eller 2900 NOK, som faktureras och betalas före konferensen. Konferenspaketet innefattar programmet, mat och övernattningen 14.9 i enkelrum.

Extra övernattningar: Var i första kontakt med din egen organisation ifall du behöver en extra övernattning på hotellet och utred ifall den står för din extra övernattning. Priset för enkelrum natten 13.9 är 1195 NOK och natten 15.9 är 995 NOK. Kom överens om din organisation sköter bokningen kollektivt eller om du själv bokar en extra natt via hotellet.


 

OBS! Här hittas materialet från tidigare möten och konferenser.