Välkommen till Nordisk kommitté

Nordisk kommitté, NoKo, är ett samarbetsnätverk för föräldraorganisationer i Norden. Vårt gemensamma uppdrag att befrämja samarbetet mellan föräldrar och skolan i våra länder. För att kunna stöda det på bästa möjliga sätt vill vi organisationer utbyta erfarenheter och idéer med varandra.

Sophienborgskolen i Hillerød, Danmark.

 

Medlemmar i Nordisk Kommitté, NoKo:

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Norge. Ordförande i Nordisk kommitté 2016/2018.

Föräldraalliansen, Sverige.

Heimili og skóli - landssamtök foreldra, Island

Forældreorganisationen Skole og Forældre, Danmark

Förbundet Hem och Skola i Finland , Finland

 

FUGs ordförande Gunn Iren Müller e-post: leder@fug.no eller tfn (+47) 415 65 878


PRESSMEDDELANDE 19.9.2016

Nordisk Kommitté för skolbarns föräldrar:

Mångfald och indiviualisering teman för norsk ordförande

 ”Eleverna i skolorna i de nordiska länderna är mera heterogena än tidigare. Det gäller inte endast flyktingbarn och nyanlända, utan också allt fler inkluderade barn som är i behov av specialundervisning. I en vanlig klass kan det finnas elever med särbegåvning som också de behöver bli beaktade och sedda. Det gäller för skolan och oss föräldrar att se och kunna stödja varje barns inlärningspotential”. säger Gunn Iren Müller som är nyutsedd ordförande för det nordiska föräldrasamarbetet.

Gunn Iren Müller verkar som ordförande i norska FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen, som har ordförandeskapet för det nordiska föräldrasamarbetet under de kommande två åren. De nordiska föräldraorganisationerna samarbetar inom nätverket Nordisk Kommitté- NoKo.

NoKo samlades i 16-17.9 till en föräldrakonferens i Solna, Stockholm. Temat för konferensen var ”Samverkan och inflytande mellan skola och hem”.  FUGs ordförande Gunn Iren Müller lyfter upp det värdefulla med att nordiska föräldraorganisationer lär sig av varandras erfarenheter och har möjlighet att utbyta idéer om samarbete mellan skola och hem.