Välkommen till Nordisk kommitté

Nordisk kommitté, NoKo, är ett samarbetsnätverk för föräldraorganisationer i Norden. Vårt gemensamma uppdrag att befrämja samarbetet mellan föräldrar och skolan i våra länder. För att kunna stöda det på bästa möjliga sätt vill vi organisationer utbyta erfarenheter och idéer med varandra.

Nätverkets största gemensamma satsning är att ordna en nordisk föräldrakonferens vartannat år. Följande konferens kommer att ordnas i Sverige den 16 - 17 september 2016. Värdlandet för konfernsen innehar NoKo:s ordförandskap under en tvåårsperiod före en konferens.


Medlemmar i Nordisk Kommitté, NoKo:

Föräldraalliansen, Sverige. Ordförande i Nordisk kommitté 2014/2016.

Foreldreutvalget for grunnskolen, Norge

Landssamtök foreldra Heimili og Skóli, Island

Forældreorganisationen Skole og Forældre, Danmark

Förbundet Hem och Skola i Finland , Finland