Välkommen till Nordisk kommitté

Nordisk kommitté, NoKo, är ett samarbetsnätverk för föräldraorganisationer i Norden. Vårt gemensamma uppdrag att befrämja samarbetet mellan föräldrar och skolan i våra länder. För att kunna stöda det på bästa möjliga sätt vill vi organisationer utbyta erfarenheter och idéer med varandra.

Sigrún Edda Eðvarðsdóttir från isländska Heimili og skóli (till vänster) tog 2018 över ordförandeskapet efter Gunn Iren Müller från norska FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Bild: Anne D. Nilsen

 

Medlemmar i Nordisk Kommitté, NoKo:

Heimili og skóli - landssamtök foreldra, Island Ordförande i Nordisk kommitté 2018/2022.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Norge.

Föräldraalliansen, Sverige.

Forældreorganisationen Skole og Forældre, Danmark

Förbundet Hem och Skola i Finland , Finland

Foreldrafelagið Heim og Skúli, Färöarna (Associerad medlem)

Suomen Vanhempainliitto - Finlands Föräldraförbund , Finland

 

Nordisk Kommittés ordförande Sigrún Edda Eðvarðsdóttir Tfn +354- 863-3326, heimiliogskoli@heimiliogskoli.is

 

Varsågod! Serveras till skollunch i Sverige.