Välkommen till Nordisk kommitté

Nordisk kommitté, NoKo, är ett samarbetsnätverk för föräldraorganisationer i Norden. Vårt gemensamma uppdrag att befrämja samarbetet mellan föräldrar och skolan i våra länder. För att kunna stöda det på bästa möjliga sätt vill vi organisationer utbyta erfarenheter och idéer med varandra.

Ordförande i NoKo:s medlemsorganisationer med det nyss underskrivna samarbetsavtalet vid Husið Höfði i Reykjavik 19.3 2018. Från vänster Steven Lowenrud - SWE, Anders Adlercreutz- FIN, Gunn Iren Müller - NO, Mette With Hagensen - DK, Anna Margrét Sigurðardóttir - IS. 

 

Medlemmar i Nordisk Kommitté, NoKo:

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Norge. Ordförande i Nordisk kommitté 2016/2018.

Föräldraalliansen, Sverige.

Heimili og skóli - landssamtök foreldra, Island

Forældreorganisationen Skole og Forældre, Danmark

Förbundet Hem och Skola i Finland , Finland

Foreldrafelagið Heim og Skúli, Färöarna

 

NoKo:s ordförande 2016-2018 är FUGs ordförande Gunn Iren Müller e-post: gim@fug.no eller tfn (+47) 415 65 878