Välkommen till Nordisk kommitté

Nordisk kommitté, NoKo, är ett samarbetsnätverk för föräldraorganisationer i Norden. Vårt gemensamma uppdrag att befrämja samarbetet mellan föräldrar och skolan i våra länder. För att kunna stöda det på bästa möjliga sätt vill vi organisationer utbyta erfarenheter och idéer med varandra.

Nätverkets största gemensamma satsning är att ordna en nordisk föräldrakonferens vartannat år. "Samverkan och inflytande mellan skola och hem" kommer att ordnas i Sverige den 16 - 17 september 2016. Värdlandet för konferensen innehar NoKo:s ordförandskap under en tvåårsperiod före en konferens.

On September 16-17th a Nordic parents´conference will be arranged by Nordisk Kommitté in Stockholm, Sweden. The theme is "Cooperation between school and home".  The programme will be held in Scandinavian languages. Simultaneous translation into English is available on Friday, September 16th.

 

På besök i Bjørnsletta skolen i Oslo efter senaste NoKo-möte i mars 2016.


Medlemmar i Nordisk Kommitté, NoKo:

Föräldraalliansen, Sverige. Ordförande i Nordisk kommitté 2014/2016.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Norge

Heimili og skóli - landssamtök foreldra, Island

Forældreorganisationen Skole og Forældre, Danmark

Förbundet Hem och Skola i Finland , Finland